Први циклус студија – ХАРМОНИКА

Одсјек за хармонику на Музичкој академији у Источном Сарајеву је почео са радом школске 1998-1999. године као први Одсјек за хармонику на простору Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Основни студиј на овом Смјеру траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање

Дипломирани музички умјетник Акордеониста – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Хармоника  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

Завршетком основних студија најбољим студентима се пружа могућност даљег усавршавања на другом циклусу, након чега добијају звање мастера.

Кроз систем школовања на Одсјеку за хармонику студенти достижу висок професионални ниво извођења музичког дјела на хармоници. Садржај предмета чине технички и интрепретативни рад на музичкој литератури свих стилова и жанрова и изграђивање индивидуалности хармоникаша кроз јединство техничког и музичког елемента. За потпуно овладавање умјетничко извођачким вјештинама свирања студентима се организују различити видови јавних представљања, како би развијали своју концертну дјелатност. Организују се различити семинари еминентних стручњака за хармонику како би студенти добили квалитетна сазнања из области педагошке праксе.

Током студирања студентима се пружа могућност учествовања на бројним домаћим и међународним такмичењима за хармонику. Показатељи високог професионалног рада и успјешне сарадње професорског кадра и студената је и низ специјалних, првих, других и трећих награда на различитим такмичењима за хармонику.

Професори са Одсјека успјешно се баве публикацијом литературе за овај инструмент. Такође, активно учествују у раду републичких, савезних и најпрестижнијих међународних жирија за хармонику.

Услови уписа на студиј

 1. Испит из хармонике:
  • Једна композиција писана до 1800. године
  • Једно полифоно дјело
  • Једно циклично дјело
  • Један комад виртуозног карактера.

  Једна од изведених композиција мора бити оригинално написана за хармонику.

  Програм се изводи напамет.

  Испит из солфеђа:

  • Једногласни писмени диктат
  • Двогласни писмени диктат
  • Усмени дио испита