Prvi ciklus studija – Odsjek za klavir

Osnovni studij na ovom Odsjeku traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje – diplomirani muzičar – PIJANISTA.

Uslovi upisa na studij

Na Odsjek za klavir mogu da konkurišu kandidati sa završenim odgovarajućim obrazovnim profilom srednje muzičke škole.

  1. Ispit iz klavira

Program koji se izvodi na kvalifikacionom ispitu, mora da obuhvati:

  • jedno djelo iz perioda baroka (polifono djelo),
  • cijela klasična sonata,
  • jedna virtuozna etida.

Ukoliko kandidat svira sonatni ciklus koji nije iz perioda klasicizma, ova epoha mora biti zastupljena drugim, odgovarajućim djelom (varijacije, rondo, fantazija i sl.). Program se izvodi napamet.

  1. Ispit iz solfeđa
  • jednoglasni pismeni diktat,
  • dvoglasni pismeni diktat,
  • usmeni dio ispita.

Nastavni plan Odsjeka za klavir
Informator za studente