Први циклус студија – КЛАВИР

Основни студиј на овом Смјеру траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање –

Дипломирани музички умјетник – пијаниста –  240 ECTS

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Клавир прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 1. Испит из клавира:
  • Полифона барокна композиција
  • Цијела класична соната
  • Виртуозна етида.

  Уколико кандидат свира сонатни циклус који није из периода класицизма, ова епоха мора бити заступљена другим, одговарајућим дјелом (варијације, рондо, фантазија и сл.).

  Програм се изводи напамет.

  Испит из солфеђа:

  • Једногласни писмени диктат
  • Двогласни писмени диктат
  • Усмени дио испита.