Prvi ciklus studija – Solo pjevanje

Osnovni studij na ovom Smjeru  traje osam semestara i usaglašen je sa principima Bolonjske deklaracije. Nakon završetka osnovnih studija student stiče zvanje –

Diplomirani muzički umjetnik Solo pjevač – 240 ECTS 

Uslovi upisa na studij

Osnovni uslov za upis na smjer Solo pjevanje  prve go­dine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Kandidati koji konkurišu za upis polažu kvalifikacione ispite.

  1. Ispit iz solo pjevanja
  • jedna pjesma ili arija XVII ili XVIII vijeka,
  • jedna arija iz oratorijuma ili kantate,
  • jedna pjesma autora XIX vijeka,
  • jedna pjesma autora XX vijeka,
  • jedna pjesma jugoslovenskog ili slovenskog autora,
  • jedna operska ili koncertna arija po slobodnom izboru.

Program se izvodi napamet.

  1. Ispit iz solfeđa
  • usmeni ispit, gradivo srednje muzičke škole

Nastavni plan SOLO PJEVANјE
Informator za studente