Први циклус студија – Соло пјевање

Основни студиј на овом Смјеру  траје осам семестара и усаглашен је са принципима Болоњске декларације. Након завршетка основних студија студент стиче звање –

Дипломирани музички умјетник Соло пјевач – 240 ECTS 

Услови уписа на студиј

Основни услов за упис на смјер Соло пјевање  прве го­дине првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификационе испите.

 1. Испит из соло пјевања
 • Испит из соло пјевања:
  • Једна пјесма или арија XVII или XVIII вијека
  • Једна арија из ораторијума или кантате
  • Једна пјесма аутора XIX вијека
  • Једна пјесма аутора XX вијека
  • Једна пјесма југословенског или словенског аутора
  • Једна оперска или концертна арија по слободном избору.

  Програм се изводи напамет.

  Испит из солфеђа:

  • Једногласни писмени диктат
  • Двогласни писмени диктат
  • Усмени дио испита.