KONCERT – DANICA KONATAR (harmonika)

KONCERT

DANICA KONATAR
Harmonika
Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Program: Mateson, Đorđević, Jakobi, Hapameki

Sala Muzičke akademije UIS
Četvrtak, 10. novembar, 2022. u 20:00