MAJSTORSKI KURS – IGOR ALEKSIĆ (violina)

MAJSTORSKI KURS

IGOR ALEKSIĆ
Violina
Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu (Srbija)

Učionica br. 3 Muzičke akademije UIS
Petak, 11. novembar, 2022.
10:00 – 14:00
16:00 – 20:00
Subota, 12. novembar, 2022.
10:00 – 13:00