KONCERT – ILMA ZULUM (violina)

KONCERT

ILMA ZULUM
Violina
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Klavirski saradnik: mr Sonja Radojković

Program: Mocart, Brams, Hačaturjan

Sala Muzičke akademije UIS
Četvrtak, 24. novembar 2022. u 19:00