VEČE BAROKNE MUZIKE – KONCERT STUDENATA SMJERA ZA KLAVIR

VEČE BAROKNE MUZIKE

KONCERT STUDENATA SMJERA ZA KLAVIR
Predmet: KOREPETICIJA
Klasa: mr Maja Žuža, vanr. prof.

mr Sanja Stijačić, red. prof.
dr Vladimir Marković, red. prof.
mr Klaudija Krkotić-Stojanović, vanr. prof.

Program: Bah, Kaldara, Hendl, Kačini, Monteverdi, Cesti, Marčelo, Vivaldi

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 28. novembar 2022. u 18:00

Dobrodošli!