KONCERT STUDENATA SMJERA ZA GITARU

KONCERT STUDENATA
SMJERA ZA GITARU

Klasa: mr Vojislav Ivanović, red. prof.
Aleksandra Ivanović, ma, viši asistent

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Petak, 25. novembar 2022. u 18:00