KONCERT – MIRON KONJEVIĆ, čembalo

KONCERT

MIRON KONJEVIĆ
Čembalo

Program:
Froberger, Bah, d’Anglber, Ramo, Freskobaldi, Skarlati

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Utorak, 29. novembar 2022. u 20:00

Dobrodošli!