DANI VOJINA KOMADINE 2022 – KONCERT NASTAVNIKA I STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

DANI VOJINA KOMADINE 2022

KONCERT NASTAVNIKA I STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

Program:
Komadina, Jovanović, Božić, Đukić, Ivanović, Josipović, Ivanović, Božanić, Starčević, Žebeljan

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Petak, 16. decembar 2022. u 19:00

Dobrodošli!