DANI VOJINA KOMADINE 2022 – KONCERT DJELA VOJINA KOMADINE

DANI VOJINA KOMADINE 2022

KONCERT
DJELA VOJINA KOMADINE

Ansambl Metamorfozis
Saša Mirković (viola)
Aneta Ilić (sopran)
Vasa Stajkić (bariton)
Vladimir Gligorić (klavir)
Nina Martinović (narator)
Aleksandar Ružičić (flauta, frula)
Zoran Komadina (udaraljke)
Bartolomej Stanković (klavir)

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Subota, 17. decembar 2022. u 19:00

Dobrodošli!