KLAVIR – NAGRADA NA TAKMIČENJU U FINSKOJ

Na onlajn takmičenju Tenth International Online JSFest 2022 Instrumental Music Competition, održanom u Finskoj, student 4. godine smjera Klavir Gabriela Blaž, u klasi mr Nevene Ćeklić, red. prof., osvojila je III nagradu.
Tokom akademske 2021/22. godine Gabriela Blaž je nastupila i na drugim takmičenjima, na kojima je osvojila nagrade:

Muzički otisak (Srbija) – I nagrada
Citta di San Dona di Piave (Italija) – IV nagrada
Les Conchillas International Music Competition (Čile) – III nagrada

Kao student Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu održala je dva recitala u Srednjoj glazbenoj školi Jakov Gotovac u Novom Travniku, kao i u Hrvatskom kulturnom centru Nova Bila, a nastupila je i na koncertima klase mr Nevene Ćeklić, kao i na Godišnjem koncertu Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.