SOLO PJEVANJE – NAGRADA NA TAKMIČENJU U ŠPANIJI

Na takmičenju World Art Games International Art Media Contest u organizaciji festivala Fiestalonia Milenio, održanom u Španiji u januaru 2023. godine, student prve godine osnovnih studija smjera Solo pjevanje Ognjenka Lazić, u klasi mr Sanje Ostić, red. prof., klavirska saradnja mr Maja Žuža, vanr. prof., osvojila je drugu nagradu u 4. kategoriji takmičara od 16 do 19 godina starosti.