SOLO PJEVANJE – NOVE NAGRADE STUDENATA

Studenti osnovnih studija smjera Solo pjevanje, Maria Radivojević (2. godina) i Iva Čović (1. godina), u klasi mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju mr Maje Žuža, vanr. prof., osvojile su druge nagrade na takmičenju World Art Games održanom pri festivalu Fiestalonia Milenio u Španiji u februaru 2023. godine.