KONCERT STUDENATA SMJERA ZA HARMONIKU

KONCERT STUDENATA SMJERA ZA HARMONIKU

Klasa: mr Danijela Gazdić, red. prof.
Gost koncerta: mr Bartolomej Stanković, vanr. prof. (klavir)

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Srijeda, 15. mart 2023. u 20:00