NAGRADE STUDENATA SMJERA SOLO PJEVANJE NA TAKMIČENJU U POLJSKOJ

Na takmičenju solo pjevača Digi-Talenty Zima 2023 održanom u Poljskoj, student 4. godine osnovnih studija smjera Solo pjevanje, Marina Milošev, iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju mr Maje Žuža, vanr. prof., osvojila je 1. nagradu – laureat prvog stepena, u kategoriji takmičara starijih od 25 godina. Takođe, na istom takmičenju, student 2. godine osnovnih studija smjera Solo pjevanje, Petra Brkić, iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju mr Maje Žuža, vanr. prof., osvojila je 2. nagradu – laureat drugog stepena, u kategoriji takmičara do 25 godina. Priznanja su dobili i profesori mr Sanja Ostić i mr Maja Žuža za postignute rezultate.