КONCERT STUDENATA SMJERA ZA HARMONIКU – КLASA MARКO STOJANOVIĆ, ma, doc.

КONCERT

STUDENTI SMJERA ZA HARMONIКU
Кlasa: Marko Stojanović, ma, doc.

Program: Semjonov, Anđelis, Кupren, Skarlati, Preč, Ramo, Hermosa, Puškarenko

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Srijeda, 26. april 2023. u 20:00