SMJER ZA SOLO PJEVANJE – NAGRADA NA TAКMIČENJU U ŠPANIJI

Na takmičenju solo pjevača Fiestalonia Milenio, održanom 24. aprila 2023. godine u Španiji, student osnovnih studija Smjera za solo pjevanje Petra Brkić, iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju mr Maje Žuža, vanr. prof., osvojila je prvu nagradu (92 boda).