КONCERT STUDENATA SMJERA ZA VIOLINU

КONCERT

STUDENTI SMJERA ZA VIOLINU
Кlasa: dr Vladimir Marković, red. prof.
ma Leonora Bajramoski, viši asistent
Umjetnički saradnik: mr Sonja Radojković

Program:
Mendelson, Paganini, Lalo, Vanhal, Vijetan, Mocart, Dont, Rode

Učionica br. 12 Muzičke akademije UIS
Četvrtak, 25. maj 2023. u 11:00