NAGRADE STUDENATA SMJERA ZA SOLO PJEVANJE

Na onlajn takmičenju WORLD ART GAMES, festivala Fiestalonia Milenio, održanom u Španiji, studenti 1. godine osnovnih studija Smjera za solo pjevanje, Danica Mladenović i Iva Čović, iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju dr Milene Milovanović, osvojile su I nagrade, u V kategoriji takmičara od 20 do 25 godina starosti.