NAGRADE STUDENATA IZ КLAVIRSКOG PRAКTIКUMA

Na 1. Međunarodnom pijanističkom takmičenju Trebinje Classic, u disciplini Кlavirski praktikum, u 3. kategoriji, studenti iz klase mr Maje Đogo, vanr. prof. osvojili su sljedeće nagrade:

– Ana Grk (2. godina Smjera za opštu muzičku pedagogiju) – I nagrada (laureat)
– Maša Deretić (1. godina Smjera za solo pjevanje) – I nagrada
– Teodora Tarana (1. godina Smjera za solo pjevanje) – II nagrada
– Maja Stanišić (2. godina Smjera za solo pjevanje) – III nagrada