DIPLOMSКI ISPIT – ANDREJ GRADINA

DIPLOMSКI ISPIT

ANDREJ GRADINA, gitara

Кlasa: mr Vojislav Ivanović, red. prof.
Aleksandra Ivanović, ma, viši asistent

Program:
Tarega, Daulend, Volton, Ivanović

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Petak, 16. jun 2023. u 11:00