NAGRADE STUDENATA КLAVIRSКOG PRAКTIКUMA

Na Internacionalnom takmičenju klasične muzike Art in (International competition classical music Art in), održanom u Кavadarcima, Sjeverna Makedonija, od 26. do 28. maja 2023., studenti klavirskog praktikuma iz klase mr Maje Đogo, vanr. prof., ostvarili su zapažene rezultate:

– Ana Grk, 2. godina Smjera za opštu muzičku pedagogiju – I nagrada
– Maša Deretić, 1. godina Smjera za solo pjevanje – I nagrada
– Teodora Tarana, 1. godina Smjera za solo pjevanje – II nagrada