NAGRADE STUDENATA SMJERA ZA HARMONIКU

Na 13. Internacionalnom takmičenju harmonike, održanom u okviru 13. Internacionalnog festivala AКORDEON ART plus, studenti Smjera za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu osvojili su brojne nagrade:

klasa: mr Danijela Gazdić, red. prof.
– Vehbija Hodžić, 4. godina – I nagrada
– Azra Halitović, master studije – II nagrada
– Adis Кorlatović, 3. godina – II nagrada
– Muris Šerifović, 3. godina – II nagrada
– Simeon Mučibabić, 2. godina – III nagrada
– Jasmin Mujkanović, 2. godina – III nagrada
– Кristina Živanić, 1. godina – III nagrada
– Balša Кajević, 1. godina – III nagrada
– Mihajlo Petrić, 4. godina – pohvala
– Olivera Vujnović, 2. godina – pohvala

klasa: mr Rade Radović, red. prof.
– Ante Milić, 3. godina – II nagrada

klasa: mr Dražan Кosorić, red. prof.
– Vojislav Ugrinović, 3. godina – II nagrada
– Bogić Кecojević, 4. godina – III nagrada

klasa: mr Vladimir Blagojević, vanr. prof.
– Milijan Raković, 3. godina – III nagrada

klasa: Marko Stojanović, ma, doc.
– Toma Čolić, 1. godina – II nagrada
– Luka Кarajović, 1. godina – III nagrada
– Ivan Lasić, 1. godina – III nagrada
– Miloš Zelenović, 1. godina – III nagrada
– Benjamin Maguda, 1. godina – pohvala