JAVNI ISPIT IZ GLUME STUDENATA 2. I 3. GODINE

JAVNI ISPIT IZ GLUME STUDENATA 2. I 3. GODINE
Solo pjevanje

Profesor: Ljubo Božović, red. prof.

Studenti:
Miloš Gerun
Petra Brkić
Maja Stanišić
Hajdana Glušica
Maria Radivojević
Ekaterina Mihailova

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Ponedjeljak, 19. jun 2023. u 12:00