SVJETSКI DAN MUZIКE 2023 – КONCERT 21. 6. 2023.

SVJETSКI DAN MUZIКE

КONCERT

Solisti:
Lana Perović (klavir)
Senka Slipac (violina)
Aleksandra Tolić (flauta)
Andrej Gradina (gitara)
Vehbija Hodžić (harmonika)
Maja Žuža (klavir)
Marko Stojanović (klavir)

Gudački orkestar Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Dirigent:
Željka Milanović

Program:
Bah, Sen-Sans, Šepić, Ivanović, Podgajc, Radić

Amfiteatar „Dr Veljko Vuletić“ – ETF
Srijeda, 21. jun 2023. u 20:00

DOBRO DOŠLI!