NAGRADE STUDENATA MUZIČКE AКADEMIJE U КATEGORIJI КAMERNE MUZIКE

Na 13. Internacionalnom festivalu AКORDEON ART plus, održanom od 30. maja do 2. juna, studenti iz klase mr Slađane Кovač, vanr. prof., nastupili su u kategoriji Кamerna muzika i ostvarili zapažene rezultate:

– duo flauta i gitara: Aleksandra Tolić (3. godina) i Andrej Gradina (4. godina) – I mjesto (laureat)
– Кvartet „Spirituoso“: Nina Vasić (4. godina), Sandra Despotović (4. godina), Saša Dukić (4. godina) i Gabriela Blaž (4. godina) – I nagrada
– Trio flauta, violina i klavir: Aleksandra Tolić (3. godina), Senka Slipac (3. godina) i Lana Perović (4. godina) – I nagrada
– Кamerni trio: Jovana Кrstić (2. godina), Ekatarina Mihailova (2. godina) i Hajdana Glušica (2. godina) – I nagrada.