PRIJEMNI ISPITI U AKADEMSKOJ 2023/24.

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA  2023/24 / 1. CIKLUS 

Harmonika raspored polaganja- prijemni ispiti

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA- 1. rok/ BODOVNA LISTA  

 • Оbrazac za prijavu konkurs (predaje se prilikom prijave-lično) /19-23.6.2023. ili 
 • Prijavljivanje elektronskim putem /od 19 – 24.6.2023./ na https://estudent.ues.rs.ba/ (pratiti uputstva).

KONKURSNI ROKOVI

Prvi upisni rok – Prvi ciklus studija

 • Prijavljivanje kandidata počinje 06.2023. godine, a završava 23.06.2023. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan);
 • Prijavljivanje elektronskim putem /od 19 – 24.6.2023./ na https://estudent.ues.rs.ba/
  Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, se može izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/), u periodu od 19.06. do 24.06.2023. godine. Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita. Kandidati koji se prijavljuju izvan BiH, zbog nedostatka platnog prometa, uplatu troškova prijemnog ispita mogu izvršiti po dolasku u BiH i priložiti ulatnicu naknadno. 
 • Polaganje prijemnog ispita na Muzičkoj akademiji obaviće se 26. i 27. 06. prema rasporedu koji će biti objavljen 7 dana prije početka prijemnog ispita.
 • Objavljivanje rezultata konkursa je 28.06.2023. godine do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 3.07.2023. godine, a završava se 07.07.2023. godine;

Urnek uplatnice:

Drugi upisni rok – Prvi ciklus studija
Drugi upisni rok organizovaće članice Univerziteta u Istočnom Sarajevu koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

 • Prijavljivanje kandidata počinje 28.08.2023. godine, a završava 01.09.2023. godine;
 • Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, se može izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/), u periodu od 28.08. do 02.09.2023. godine. Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita.
 • Polaganje prijemnog ispita na Muzičkoj akademiji obaviće se 04.09. i 05.09.2023. godine prema rasporedu koji će biti objavljen 7 dana prije početka prijemnog ispita.
 • Objavljivanje rezultata konkursa je 08.09.2023. godine do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 11.09.2023. godine.
 • Upis primljenih kandidata počinje 12.09.2023. godine, a završava se 15.09.2023. godine;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 06.09.2023. godine do 14.00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 11.09.2023. godine, a završava 15.09.2023. godine.
 • OPŠTE ODREDBE
  • Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.
  • Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.
  • Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu: – opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i – rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti. Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.
  • Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja komisija za upis studenata članice univerziteta/visoke škole u saradnji sa kancelarijom prorektora za nastavu i studentska pitanja /centralnom komisijom za upis univerziteta/visoke škole.
  • Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.
  • Ukoliko broj primljenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 85/21 i 9/22), navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.
  • U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1146/23 od 30.03.2023. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2023/2024. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu s odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

KONKURS   2023/24.

Posebne odredbe za I i II ciklus studija