DIPLOMSКI КONCERT – MINA PETROVIĆ (mecosopran)

DIPLOMSКI КONCERT

MINA PETROVIĆ (mecosopran)
Кlasa: mr Кlaudija Кrkotić, vanr. prof.
Кlavirska saradnja: mr Maja Žuža, vanr. prof.

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Četvrtak, 29. jun 2023. u 17:00