UPIS STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT U 1. ROKU

UNIVERZITET  U ISTOČNOM SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA

Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo

tel. +387 57 342 125  ili

         +387 57 340 042 (studentska služba)

email: info@mak.ues.rs.ba
prodekan.nastava@mak.ues.rs.ba

REZULTATI – PRIJEMNI ISPITI – 1. rok /BODOVNA LISTA

Upis primljenih kandidata počinje 03.07.2023. godine, a završava se 07.07.2023. godine;
Kandidati za upis podnose sljedeće dokumente:
• Original svjedočanstva za sve razrede srednje škole
• Original diplome o završenoj srednjoj školi
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Uvjerenje o državljanstvu
• Ljekarsko uvjerenje
• Dvije fotografije formata 4×6 cm

URNEK UPLATNICA ZA UPIS: