ODBRANE MASTER RADOVA STUDENATA SMJERA ZA GITARU

ODBRANE MASTER RADOVA
STUDENATA SMJERA ZA GITARU

BAКIR VEHABOVIĆ, DŽELILA MADŽOVIĆ, MIODRAG RENDULIĆ
Кlasa: mr Vojislav Ivanović, red. prof.
Aleksandra Ivanović, ma, viši asistent

Amfiteatar Elektrotehničkog fakulteta UIS (I sprat)
Srijeda, 11. oktobar 2023. u 17:00, 18:00 i 19:00