ODRŽANO PRVO PREDAVANJE BESPLATNOG КURSA RUSКOG JEZIКA

Danas je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu održano prvo predavanje polaznicima besplatnog kursa ruskog jezika koji je organizovan u sklopu Centra za otvoreno obrazovanje na ruskom jeziku i izučavanje ruskog jezika u Republici Srpskoj, smještenog na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Centar je nastao na inicijativu i uz podršku Ministarstva prosvjete Ruske Federacije.

Aktivno učešće na početnom kursu ruskog jezika uzelo je ukupno trinaest polaznika: šest profesora i sedam studenata Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, dok napredni kurs pohađaju dva profesora Muzičke akademije. Predavanja drže prof. dr Milica Čamur i prof. dr Ilja Tjapkov sa katedre za rusistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Polaznici koji završe obuku iz ruskog kao stranog jezika imaće priliku da prođu besplatno sertifikaciono testiranje na odgovarajućem nivou, te da dobiju sertifikat ruskog državnog obrazca koji potvrđuje njihovo poznavanje ruskog jezika.

Podsjećamo da je od 2023/2024. akademske godine na Muzičkoj akademiji aktivan studijski program na ruskom jeziku, na smjerovima za solo pjevanje, violinu, violu, klavir i harmoniku, prvi ove vrste na muzičkim akademijama u svijetu koje su van ruskog govornog područja.