ODRŽAN PRIJEM UČENIКA I NASTAVNIКA SREDNJOŠКOLSКOG CENTRA ISTOČNA ILIDŽA NA MUZIČКOJ AКADEMIJI

U ponedjeljak, 23. oktobra 2023. godine, profesori Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu ugostili su učenike i nastavnike JU Srednjoškolskog centra Istočna Ilidža, usmjerenja za kulturu i muzičku umjetnost. Nakon svečanog prijema, upriličenog u koncertnoj sali, učenici su upoznati sa prostornim kapacitetima Muzičke akademije, kao i nastavnim kadrom, a veliki broj učenika svih razreda pristupio je nastavnim konsultacijama iz željenih predmeta kod odabranih profesora. Veoma dobar odziv učenika doveo je do realizovanja početka pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koja će se odvijati tokom akademske 2023/24. godine.