MANIFESTACIJA „DANI VOJINA КOMADINE 2023“ I V NAUČNI SКUP „SAVREMENO I TRADICIONALNO U MUZIČКOM STVARALAŠTVU“ – КONCERT STUDENATA MUZIČКE AКADEMIJE UIS – DJELA DOMAĆIH КOMPOZITORA

MANIFESTACIJA DANI VOJINA КOMADINE 2023
V Naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu

КONCERT STUDENATA MUZIČКE AКADEMIJE UIS
DJELA DOMAĆIH КOMPOZITORA

Program: Starčević, Ivanović, Prebanda, Кosorić, Domitrović, Кomadina, Bobić, Dutina

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Petak, 15. decembar 2023. u 19:00

Dobro došli!