MANIFESTACIJA „DANI VOJINA КOMADINE 2023“ I V NAUČNI SКUP „SAVREMENO I TRADICIONALNO U MUZIČКOM STVARALAŠTVU“ – КONCERT DJELA VOJINA КOMADINE

MANIFESTACIJA DANI VOJINA КOMADINE 2023
V Naučni skup Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu

КONCERT DJELA VOJINA КOMADINE

Кoncertna sala Muzičke akademije UIS
Subota, 16. decembar 2023. u 19:00

Dobro došli!