NOVOGODIŠNЈI KONCERT STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE UIS

NOVOGODIŠNЈI KONCERT
STUDENATA MUZIČKE AKADEMIJE
UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU

Koncertna sala Muzičke akademije UIS
Petak, 22. decembar 2023. u 19:00