NAGRADE STUDENATA SMJERA ZA SOLO PJEVANjE NA TAKMIČENjU U ŠPANIJI

Na onlajn takmičenju World Art Games održanom 18. decembra 2023. godine u Španiji, u organizaciji festivala Fiestalonia Milenio, studenti Smjera za solo pjevanje iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju mr Ehlimane Tikveša, red. prof. i Adisa Ismića, studenta Smjera za klavir u klasi mr Zorana Jančića, red. prof., osvojili su visoke nagrade:

– Lenka Vujanić, 1. godina – I nagrada u kategoriji takmičara starosti od 16 do 19 godina
– Danica Mladenović, 2. godina – I nagrada u kategoriji takmičara starosti od 20 do 25 godina
– Iva Čović, 2. godina – II nagrada u kategoriji takmičara starosti od 20 do 25 godina
– Petra Brkić, 3. godina – I nagrada u kategoriji takmičara starosti od 20 do 25 godina

Prof. mr Sanja Ostić osvojila je priznanje za osvtarene rezultate na takmičenju.