NAGRADE STUDENATA SMJERA ZA SOLO PJEVANJE NA TAКMIČENJU U VELIКOJ BRITANIJI

Na internacionalnom onlajn takmičenju The Song održanom 29. januara 2024. godine u Londonu (Velika Britanija), u organizaciji festivala Fiestalonia Milenio, studenti Smjera za solo pjevanje iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju studenata Jovane Кrstić iz klase mr Nevene Ćeklić, red. prof. i Ane Šuta iz klase mr Zorana Jančića, red. prof., osvojili su sljedeće nagrade:

– Maria Radivojević, 3. godina – II nagrada u kategoriji takmičara starosti od 26 do 35 godina
– Ognjenka Lazić, 2. godina – II nagrada u kategoriji takmičara starosti od 18 do 25 godina