NAGRADA NA TAКMIČENJU U ŠPANIJI – SMJER ZA SOLO PJEVANJE

Na onlajn takmičenju World Art Games održanom 29. januara 2024. godine u Španiji, u organizaciji festivala Fiestalonia Milenio, Ognjenka Lazić, student druge godine Smjera za solo pjevanje iz klase mr Sanje Ostić, red. prof., uz klavirsku saradnju studenta Jelene Stojadinović sa Akademije umetnosti Novi Sad, osvojila je II nagradu u V kategoriji takmičara starosti od 20 do 25 godina.