SMJER – OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA (OMP) 2018/19

RASPORED ORŽAVANјA NASTAVE   2018/19. akademska godina

MUZIČKO-PEDAGOŠKO-TEORIJSKI STUDIJSKI PROGRAM (MPTSP)

SMJER: OPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJA (OMP)

OMP I GODINA 

OMP II GODINA

OMP III GODINA

OMP IV GODINA

Master studij MPTSP