Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije

Извјештај комисије за избор у звање – Радован Радић