4. i 5. SEPTEMBAR 2023. – PRIJEMNI ISPITI NA MUZIČKOJ AKADEMIJI

UNIVERZITET  U ISTOČNOM SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA

Vuka Karadžića 30, 71123 Istočno Sarajevo

tel. +387 57 342 125  ili

         +387 57 340 042 (studentska služba)

email: info@mak.ues.rs.ba
prodekan.nastava@mak.ues.rs.ba

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2023/2024. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року

 • OBRAZAC ZA PRIJAVU NA KONKURS (predaje se prilikom prijave-lično) / od 28.8. do 1.9.2023 ili
 • Prijavljivanje elektronskim putem /od 28.8. do 2.9.2023./ na https://estudent.ues.rs.ba/ – pratiti uputstva!

KONKURSNI ROKOVI

Drugi upisni rok – Prvi ciklus studija

Drugi upisni rok organizovaće članice Univerziteta u Istočnom Sarajevu koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima:

 • Prijavljivanje kandidatapočinje 08.2023. godine, a završava 01.09.2023. godine; (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan do 15 časova);
 • Prijavljivanje elektronskim putem  od 28.8 do 2.9.2023. na https://estudent.ues.rs.ba/)Kandidati koji prijavu realizuju elektronskim putem dužni su konkursnu dokumentaciju dostaviti prilikom polaganja prijemnog ispita.
 • Polaganje prijemnog ispita na Muzičkoj akademiji obaviće se 04.09. i 05.09.2023. godine prema rasporedu koji će biti objavljen 7 dana prije početka prijemnog ispita.
 • Objavljivanje rezultata konkursa je 08.09.2023. godine do 16.00 časova, a konačne rang-liste do 11.09.2023. godine.
 • Upis primljenih kandidata počinje 09.2023. godine, a završava se 15.09.2023. godine;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 06.09.2023. godine do 14.00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 09.2023. godine, a završava 15.09.2023.godine.
 • Kandidati koji se prijavljuju izvan BiH, zbog nedostatka platnog prometa, uplatu troškova prijemnog ispita mogu izvršiti po dolasku u BiH i priložiti uplatnicu naknadno (urnek uplatnice u nastavku).
 • Urnek uplatnice:

Konkursni rokovi – Drugi ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija, otvoren je od 19.06.2023. godine do 20.10.2023. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu polaganje prijemnog ispita na drugom ciklusu studija obaviće se 23.10.2023. godine sa početkom u 9.00 časova, dok je objavljivanje rezultata konkursa 25.10.2023. godine do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata na drugom i trećem ciklusu studija počinje 26.10.2023. godine i završava se 30.10.2023. godine.

Fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji nisu popunili slobodna mjesta u prvom upisnom roku drugog i trećeg ciklusa studija mogu organizovati i drugi upisni rok po rasporedu koji sami utvrde, a na način da se upis studenata završi do 17.11.2023. godine.

OPŠTE ODREDBE

 • Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.
 • Kandidati koji konkurišu za upis, polažu prijemni ispit ili ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti.
 • Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu: – opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i – rezultata postignutih na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti. Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset). Na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti, kandidat može ostvariti od 0 (nula) do 50 (pedeset) bodova. Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.
 • Realizaciju prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti i utvrđivanje redoslijeda kandidata (rang-liste) obavlja komisija za upis studenata članice univerziteta/visoke škole u saradnji sa kancelarijom prorektora za nastavu i studentska pitanja /centralnom komisijom za upis univerziteta/visoke škole.
 • Izbor kandidata se vrši prema ukupnom broju bodova po oba mjerila na rang-listi. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti.
 • Ukoliko broj primljenih studenata bude manji od minimuma utvrđenog Pravilnikom o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 85/21 i 9/22), navedenim studentima će biti ponuđen drugi odgovarajući studijski program.
 • U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1146/23 od 30.03.2023. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2023/2024. godini, kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa kao redovni studenti mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu s odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

UPIS STUDENATA  MAK UIS 

IINFORMATOR ZA UPIS  2023/24 

Posebne odredbe za prvi i drugi ciklus studija

INFORMATOR ZA UPIS 2023/ 24