Katedre

VOKALNO-INSTRUMENTALNI STUDIJSKI PROGRAM (VISP)

  • KATEDRA ZA SOLO PJEVANјE
  • KATEDRA ZA KLAVIR
  • KATEDRA ZA HARMONIKU
  • KATEDRA ZA ŽIČANE I DUVAČKE INSTRUMENTE

MUZIČKO-PEDGOŠKO-TEORIJSKI STUDIJSKI PROGRAM (MPTSP)

  • KATEDRA ZA TEORIJSKU NASTAVU
  • CRKVENA MUZIKA I POJANјE          

 KATAVASIJE MP3

Izvještaji o umjetničkim aktivnostima Akademije

Izvještaji o radu katedri u akademskoj 2015/2016. godini

Izvještaji o radu katedri u akademskoj 2016/2017. godini

Izvještaji o radu katedri u akademskoj 2017/2018. godini