Извјештај комисије за избор у звање асистента

Извјештај комисије за избор у звање асистента по конкурсу објавЉеном у дневном листу „Глас Српске“ 18.01.2017.
Ужа научна/умјетничка област: Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Музичка интерпретација (предмет: Виолина).

Извјештај