Извјештај комисије за избор у звање редовног професора

Извјештај комисије за избор у звање редовног професора доступан је у приложеном документу.

Извјештај