Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора

Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора је у приложеном документу.

Извјештај