Извјештаји о изборима у звања

Извјештаји комисија о изборима у академска звања наставника и сарадника Музичке академије доступни су у приложеним документима

 

Извјештај Церовић

Извјештај Харт

Извјештај Стојановић