ПОЧЕТАК НАСТАВЕ У ЉЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

НАСТАВА У ЉЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ АКАДЕМСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ У 
ПОНЕДЕЉАК, 04. 03. 2019. ГОДИНЕ НЕПАРНОМ НАСТАВНОМ СЕДМИЦОМ.